KALİBRASYON HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.   Aşağıdaki şartlar REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ nin Kalibrasyon Hizmeti ile ilgili Sözleşme Şartlarıdır.
 
2.  REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ.nden kalibrasyon hizmeti talep eden özel ve tüzel kişiler (müşteriler) aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır ve şartların sağlanması ile yükümlüdürler.
 
3.  Kalibrasyon hizmet talebi yazılı olarak yapılmalıdır.
 
4.  Kalibrasyon talepleri REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. nin imkânları ölçüsünde gerçekleştirilebilir.
 
5. Kalibrasyon hizmetleri KOCAELİ Gölcük de verilmektedir. Kalibrasyon talepleri yazılı olarak, talep eden kuruluşa en yakın birime yapılmalıdır.
 
6.  REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. nde Kalibrasyon Hizmeti kapsamında müşteri cihazlarının ayar, bakım, tamir, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yapılmamaktadır.
 
7.   Cihazlar Kalibrasyon için REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. ne gönderilmeden önce, gerekiyorsa ayar, bakım, tamir, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonları yapılmalıdır.
 
8.  Kalibrasyona gönderilen cihazlar emniyetli bir şekilde paketlenmelidir. İş bitiminde, cihazlar geldiği paketle geri gönderilir. Paketleme ve taşımadan doğacak hasarlardan REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ  hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 
9.   Müşterinin mobil (yerine gidilerek) Kalibrasyon hizmeti talep etmesi halinde, talep eden tarafından Kalibrasyon sırasında bir operatörün bulundurulması gereklidir. Cihazın çalışır hale getirilmesinden operatör sorumlu olacaktır. Aksi halde Kalibrasyon sırasında olabilecek herhangi bir hasardan REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ  sorumluluk yüklenmez. Operatör tarafından hatalı kullanımdan ya da cihazın hatası nedeniyle REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. nin cihazlarında olabilecek hasar talep eden kuruluş tarafından karşılanmak zorundadır.
 
10.Mobil Kalibrasyon hizmeti kapsamında talep yapılmasına rağmen, ilgili adrese gidildiğinde, müşteriden kaynaklanan herhangi bir sebeple hizmet gerçekleşemezse müşteri ulaşım, konaklama giderleri ve bu cihazlar için verilen teklifteki bedelin yarısını karşılamak zorundadır.  
 
11.Mobil hizmetlerde Kalibrasyon sırasında ve müşteri cihazlarının CİHAZ KABUL BİRİMİ ne kabul edilmesinden itibaren kalibrasyonunun yapılarak müşteriye elden veya kargoya teslim edilinceye kadar geçen süre zarfında REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. den kaynaklanan her türlü maddi hasardan REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ mesul olup, müşteri mağduriyeti REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ  tarafından giderilir.
 
12.Müşterinin sözleşmede değişiklik talebi, müşteri cihazlarının kalibrasyonları yapılmadan önce olursa kabul edilir. Kalibrasyon hizmeti verilirken değişiklik talebi geldiğinde, yeterli zaman varsa ve değişiklik talebi kapsama uygun ise kabul edilir.
 
13.Kalibrasyon sonrası tahakkuk edecek fatura bedeli ve fatura detayı müşteriye gönderilir, müşteri fatura bedelini ön detayda belirtilen hesaba havale edip dekontun kopyasını REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ.'ne gönderdikten sonra sertifikalar ve etiketler ilgili adrese gönderilir.
 
14.Kalibrasyon ücreti, kalibre edilen cihaza ait hiçbir ayara (donanım veya yazılım olarak) müdahale etmeksizin cihazın gösterge değerleri ile referans değerlerin karşılaştırılması işlemine ait bir ücrettir.
 
15.Yerinde (firmada) yapılacak kalibrasyonlar için karşılıklı mutabakat esas olmakla birlikte REZONANS BİYOMEDİKAL KALİBRASYON LTD.ŞTİ. nin belirleyeceği programa uyulacaktır. ACİL ve PROGRAM DIŞI taleplerde kalibrasyon fiyatı liste fiyatının %70 fazlası uygulanır.
 
16.Kalibrasyon taleplerinin işleme alınması için REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ  WEB (www.rezonansmed.com) adresinde bulunan Kalibrasyon Talep Formunun veya talebe ait yazılı başvurunun REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. ne ulaştırılması gereklidir.
 
17.Kalibrasyon hizmetlerine ait ücretler için Online Kalibrasyon Talep Formunun veya talebe ait yazılı başvurunun REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ. ne elektronik ortamda veya yazılı olarak ulaştırılmasını müteakip fiyatlar aynı yoldan talep eden kuruluşa ulaştırılır.
 
18.Müşteri, kullanılacak kalibrasyon metodunu belirtmemiş ise REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİnde kalibrasyonu talep edilen cihazlar için uluslar arası, bölgesel, ulusal veya güvenilir teknik bir kuruluş tarafından veya ilgili bilimsel yayınlarda veya dergilerde yayınlanmış olan veya cihazı imal eden firma tarafından belirtilmiş olan uygun metotlar kullanılır.
 
19.Kalibrasyonu talep edilen cihazın, kullanım kılavuzu, varsa servis manueli gerekiyorsa özel ikaz bilgileri mutlaka beraberinde gönderilmeli ve hazır halde (yerinde kalibrasyon için) bulundurulmalıdır.   
 
20.Kalibrasyon için gönderilen cihazların bazı fonksiyonlarını yerine getirmemesi veya arızalı olması durumunda, müşteri onayına bağlı olarak; ya çalışan fonksiyonların kalibrasyonu yapılır veya hiç bir işlem yapılmaksızın iade edilir.
 
21.Müşteri ile REZONANS KALİBRASYON LTD.ŞTİ arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, karşılıklı görüşme yolu ile anlaşma yolu denenir. Müşterinin tatmin olmadığı durumlarda Mahkeme yolu açıktır. Bu durumda hizmetin verildiği illerde bulunan Mahkemeler yetki merciidir.
 
22. Teklif alınmadan veya verilen teklif teyit edilmeden merkezimize cihaz gönderen firmalar, sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.
 
23. Anlaşmaya varılan cihaz adet ve cinsinden fazla ya da farklı cihazların kalibrasyona gönderilmesi - talep edilmesi halinde aynı sözleşme şartları uygulanır.